หน้าแรก > นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของไทย ที่ให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ (Knowledge) รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย และครบวงจร เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากร หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์ และบริหารฐานข้อมูลอันทรงคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า (“บริการ”) โดยในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทอาจมีความจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ” หรือ “ท่าน”)

 

 

ดาวน์โหลด
 
Privacy Policy Updated: (31 พ.ค. 2565)   ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล Updated: (31 พ.ค. 2565)   ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำขอถอนความยินยอม Updated: (31 พ.ค. 2565)   ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มร้องเรียนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล Updated: (31 พ.ค. 2565)   ดาวน์โหลด