หน้าแรก > ประกาศความเป็นส่วนตัว (สำหรับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร)

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
ประกาศความเป็นส่วนตัว (สำหรับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร)

ประกาศความเป็นส่วนตัว

(สำหรับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร)


บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด ("บริษัท") ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งเอกสารฉบับนี้ให้ท่านทราบถึงเหตุผล และวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

ดาวน์โหลด
 
Privacy Notice สำหรับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร Updated: (31 พ.ค. 2565)   ดาวน์โหลด